Legnica ma budżet na 2014 rok. Od lutego płacimy mniej za śmieci

Legnica ma budżet na 2014 rok. Od lutego płacimy mniej za śmieci
27.12.2013

Podczas ostatniej tegorocznej sesji (27 grudnia 2013 r.) Rada Miejska Legnicy przyjęła m.in. uchwałę budżetową na 2014 rok. Radni zaakceptowali prezydencki projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 20 osób, cztery były przeciwne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na swym posiedzeniu 11 grudnia br. wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta przedstawioną razem z projektem budżetu, a także zaproponowane możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego. Izba stwierdziła zgodność przedstawionych do oceny dokumentów z obowiązującym prawem oraz ich formalną i merytoryczną poprawność. Pozytywne opinie o legnickim przyszłorocznym planie finansowym wyraziły też wszystkie komisje Rady Miejskiej.

Przypomnijmy. Przyszłoroczny budżet Legnicy to więcej wydatków na rozwój miasta. Aż 72 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 52 mln 156 tys. zł. To o prawie 20 mln więcej od inwestycyjnego budżetu roku 2013. Na inwestycje drogowe zaplanowane zostało ok. 36,3 mln zł, natomiast łączne wydatki na inwestycje drogowe, remonty dróg, ich utrzymanie, oświetlenie i konserwację wyniosą również ok. 52 mln zł. Nie będzie podwyżek podatków lokalnych.

Legnica ma budżet na 2014 rok

Legnica ma budżet na 2014 rok

Przewidziane dochody miasta wyniosą 412 mln 75 tys. zł. Złożą się na nie dochody własne gminy, subwencja z budżetu państwa, dofinansowanie w ramach projektów europejskich. Z UE otrzymamy około 14 mln zł. W przyszłym roku będzie realizowane 7 projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Trzeba zwrócić uwagę, że dochody własne stanowią aż 57 proc. udziału w dochodach budżetu, przy coraz mniejszych subwencjach z budżetu państwa.

Zaplanowane w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą 431 mln 845 tys. zł. Najwięcej kosztować będzie oświata i wychowanie (155 mln zł), pomoc społeczna (74 mln zł) oraz transport (52 mln zł). Aż 70 proc. wydatków inwestycyjnych przeznacza się na inwestycje drogowe. Warto wymienić najważniejsze:

 • Przebudowa ul. Jaworzyńskiej
 • Przebudowa ul. Moniuszki
 • Przebudowa ulic Witelona i Skarbka
 • Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego
 • Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej (wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza) dla terenów produkcyjno - usługowych
 • Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo-zachodniej dla inwestycyjnych terenów produkcyjno-usługowych
 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym
 • Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej
 • Przebudowa ul. Galaktycznej
 • Przebudowa ul. Plutona
 • Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy
 • Przebudowa al. Orła Białego w ramach rewitalizacji parku Miejskiego.

Legnica ma budżet na 2014 rok

Bardzo dobrą wiadomość mamy także z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi. Prezydent Tadeusz Krzakowski, zgodnie ze swymi wcześniejszymi zapowiedziami, przygotował projekt uchwały obniżającej opłaty, jakie wszyscy mieszkańcy ponoszą w związku z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. Rada Miejska jednomyślnie przegłosowała trzy projekty stosownych uchwał. Od 1 lutego 2014 roku opłata za odpady segregowane wynosić ma 9,70 zł od osoby miesięcznie. Wcześniej płaciliśmy 13,70 zł.  Opłata za odpady niesegregowane wyniesie według nowej taryfy 17,00 zł miesięcznie od osoby. Do tej pory płacono 17,80 zł. Znacząca jest różnica pomiędzy stawką za śmieci gromadzone selektywnie i tymi niesegregowanymi. Zdecydowanie opłaca się segregować.

Według złożonych deklaracji w Legnicy obecnie odpady segreguje 72 proc. mieszkańców.

Opublikował: mbanaszkiewicz_l | Dodano: 27.12.2013 | Wyświetleń: 21
Powrót na listę aktualności

Zobacz także

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy