,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego

"Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
RPO WD, DZIAŁANIE 9.1.


Elewacja budynku Elewacja Elewacja
Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez odnowę i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego
i estetyki.
Cele szczegółowe:
1. poprawa warunków życia społeczności na rewitalizowanym obszarze,
2. wzrost atrakcyjności estetycznej obszaru

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace remontowe w 22 budynkach:
- remont elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową,
- izolacje przeciwwilgociowe,
- remonty klatek schodowych,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- remont pokrycia dachowego,
- remont instalacji wentylacyjno-grawitacyjnej,
- remont elektrycznej instalacji zasilającej.

Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania


Wartość projektu 8 956 900,31zł
Kwota dofinansowania 6 269 830,22zł

Inwestycja rozpoczęta – wykonywane są obecnie izolacje przeciwwilgociowe.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy