LEGNICKI WIELOBÓJ PRZEDSZKOLAKÓW

hala ul. Lotnicza
22.03 09:30 - 23.03 00:00
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji
NMP 7 Legnica 59-220
osir.legnica.pl
tel. 76 72 33 800-801

 

Półfinały: 22.03. (I grupa – godz. 9.30, II grupa – godz. 11.00)

23.03 (III grupa godz. 9.30 , IV grupa- godz. 11.00)

Finały: 29.03., godz. 10.00


Wpisowe: nieodpłatnie

W zmaganiach udział wezmą dziesięcioosobowe reprezentacje legnickich przedszkoli.

Wielobój składać się będzie z dwóch etapów: półfinałów, w którym uczestniczą wszystkie przedszkola i finału, z udziałem 5 reprezentacji przedszkoli – zwycięzców półfinałów. Dzieci rywalizować będą w prostych konkurencjach sprawnościowych.
Wszystkie uczestniczące przedszkola zostaną nagrodzone sprzętem do gier i zabaw,
a startujące dzieci drobnymi upominkami. Triumfatorzy otrzymają medale, puchary
i dyplomy.

Powrót na listę wydarzeń

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy