portal.legnica.eu FOTOGALERIE ZDJĘĆ
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
Teren po północno - wschodniej stronie obwodnicy zachodniej Legnicy, pomiędzy obwodnicą, targowiskiem miejskim i ulicą Jaworzyńską.
Teren po północno - wschodniej stronie obwodnicy zachodniej Legnicy, pomiędzy obwodnicą, targowiskiem miejskim i ulicą Jaworzyńską.
Adres:  
 Legnica, rejon ulic Boiskowej, Myśliwskiej
Forma własności: G- Gmina
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: zabudowa produkcyjno – usługowa
Plan zagospodarowania: Plan miejscowy
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Legnica - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Legnica - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres: Pl. Słowiański 8
59-220  Legnica
76 72 12 307, 302
76 721 21 15
gn@legnica.eu
www.legnica.eu
Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy -  działki nr 21/1, 21/2, 21/4 obręb Legnicki Dwór, działki nr 45/3, 49, 50 obręb Ludwikowo o łącznej powierzchni 20,4819 ha.
Działki nr 21/4 i 45/3 to działki drogowe o łącznej powierzchni 0,6026 ha

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Załączniki
Fotografie oferty
grafika grafika grafika grafika
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Opcje