Legnicki Mikołaj pozdrawia
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
Informator
Kategoria: Organizacje pożytku publicznego i fundacje > Stowarzyszenia

Adres:
Miasto:
Telefon:
www:
Pomorska 19
59-220 Legnica
076 856 57 59 – do pracy
www.sonip.prv.pl

Data rejestracji: 21.03.1997r.
Data wpisu do KRS: 27.02.2002r.
REGON: 390492245
Nazwa banku: BGŻ S.A. o/Legnica
Numer konta: 13 20300045 1110 0000 0012 0830

Godziny otwarcia biura: wt 16.00–18.00

Dane o zarządzających organizacją

Imię i nazwisko przewodniczącego: Grzegorz Mazikiewicz
Imiona i nazwiska wiceprzewodniczących: Beata Samorek–Michalak
Imiona i nazwiska członków zarządu: Agnieszka Bryll – skarbnik, Iwona Andrukiewicz, Dorota Kamińska - sekretarz

Liczba członków: 90

Charakter organizacji: Społeczno-kulturalna
 
Działalność statutowa organizacji
 
Zrzeszenie sprawnych inaczej dla rozwijania działalności kulturalno–turystycznej i sportowo–rekreacyjnej, organizowanie różnych form turystyczno–kulturalnych i sportowo–rekreacyjnych spędzania wolnego czasu wśród sprawnych inaczej, wyzwalania inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa sprawnych inaczej w życiu społecznym i kulturalnym, kształcenie partnerskich postaw między społecznością ludzi sprawnych i sprawnych inaczej, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników imprez i wydarzeń organizowanych przez organizację: 100–150


Szacunkowe koszty działalności
   a) organizacyjnej w skali miesiąca:
(np. utrzymanie biura, zatrudnienie itp.)
   b) statutowej w skali rocznej: (np. imprezy, wydarzenia, wydawnictwa itp.) 8.000,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Opcje