Szkolenia, ogłoszenia


Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – marzec 2018


Rusza nabór do konkursu „Niepodległa”. Wnioski można składać do 23 marca do godziny 15:59. Informacji udzielają: Agnieszka Gajc, Program „Niepodległa”, tel. 22 182 26 05; Aleksandra Tatarczuk, Program „Koalicje dla Niepodległej”, tel. 22 182 26 07; Sylwia Krawczyk, Program „Niepodległa”, tel. 22 1822615.

Szczegóły na https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/


Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. “Rozkwitały pąki białych róż. 100-lecie Niepodległości 1918-2018 realizowanego przez Fundację Promocji i Rozwoju Sztuki “SOPRANO”


Oferta Fundacji Promocji i Rozwoju Sztuki “SOPRANO” na realizację zadania: “Rozkwitały pąki białych róż”. 100-lecie Niepodległości 1918-2018 w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Fundacji Promocji i Rozwoju Sztuki “SOPRANO”


Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok".


Formularz zgłoszeniowy


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – luty - marzec 2018


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu „Dolnośląskie Małe Granty”, skierowanego do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa. O dotacje mogą się starać zarówno członkowie organizacji pozarządowych, jak i niezrzeszeni w żadnych strukturach Dolnoślązacy. Dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, minimalna kwota wsparcia to 1 tys. zł. Wnioski można składać do 15 lutego 2018 r. na projekty realizowane w terminie od 10 marca do 30 czerwca 2018 r. Więcej szczegółów oraz regulamin na www.malegranty.pl


Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna “Wydarzenia Marca `68 – przyczyny i następstwa” realizowanego przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność w Legnicy


Oferta Stowarzyszenia Pamięć i Dialog na realizację zadania: Konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna “Wydarzenia Marca `68 – przyczyny i następstwa” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w UMWD na 2018 rok


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki: