Sprawozdanie z pracy Rady w 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Legnickiej Rady Seniorów w 2013 r.

Legnicka Rada Seniorów powołana została przez Prezydenta Legnicy pod koniec 2012 r.

Celem Legnickiej Rady Seniorów jest wspieranie aktywności osób starszych w życiu kulturalnym i publicznym oraz inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, realizującym ideę społecznej odpowiedzialności obywateli.

LRS rozpoczęła swoją działalność organizując cykl spotkań, których celem jest określanie na bieżąco oczekiwań i potrzeb legnickich seniorów. Spotkania te odbywają się w poniedziałki w LCK, we środy w Restauracji „Parnasik” i w soboty w parkowej Palmiarni. W efekcie zorganizowane zostały:

  • Konferencja Bezpieczny Senior w ramach Legnickiego Dnia Seniora - 12 października 2013 r. (przedstawione zostały referaty poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi starszych, zorganizowano wystawy prac malarskich, biżuterii i rękodzieła; w imprezie wzięło udział ok. 90 osób); konferencja odbyła się w czterech blokach tematycznych – Akademia Zdrowia, Nasi globtroterzy, Akademia Urody, Warsztaty florystyczne; konferencję zakończyła bardzo udana zabawa taneczna,
  • Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2013 r. w Legnickim Centrum Kultury odbył się „Piknik narodowy”, podczas którego wystawiono melodramat „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (program w całości został przygotowany przez seniorów, rozdano 60 śpiewników, w imprezie udział wzięło ok. 250 osób); seniorzy razem z młodzieżą ze Stowarzyszenia Jutrzenka wykonali i rozdali mieszkańcom Legnicy 500 sztuk kotylionów; ponadto na legnickim Rynku, zgodnie ze staropolską tradycją, przypomniano postać św. Marcina, mieszkańców poczęstowano tradycyjną potrawą polską – pieczoną gęsiną.

Ponadto przedstawiciele Legnickiej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniach senioralnych na terenie Dolnego Śląska, m. in. we Wrocławskim Dniu Seniora oraz 14. Przeglądzie Form Wokalnych w Lubinie, jak również angażowali się w realizację projektu „Miejsca przyjazne seniorom”.

6 grudnia 2013 r. Legnicka Rada Seniorów przesłała deklarację współpracy i działania w ramach inicjatywy pod roboczą nazwą Dolnośląskie Forum Inicjatyw Seniorów, która zrodziła się we wrześniu 2013 r. podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego środowisk lokalnych z terenu całego województwa działających na rzecz seniorów.

W trakcie 2013 roku odbyły się cztery posiedzenia plenarne (23 kwietnia, 21 maja, 28 czerwca oraz 11 października) oraz liczne spotkania robocze z udziałem prezydium Rady.

Na posiedzeniach poruszane były kwestie związane z koordynacją działań kulturalnych Rady, tematyką zamiany mieszkań i gospodarki śmieciowej oraz Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Gościli na nich dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiając dokumenty kierowane do uchwalenia przez Radę Miejską Legnicy, a także przedstawiciele ZGM i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Podczas październikowego spotkania p. Bernard Dawicki wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. „Przekraczanie granic możliwości dla każdego”.

 

Legnica, 12 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Legnickiej Rady Seniorów
Elżbieta Chucholska


Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy