Legnicki Mikołaj pozdrawia
Gimnazja


Gimnazja/oddziały gimnazjalne 


 

Gimnazjum Nr 4 (oddziały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Legnicy, ul. Piastowska 3)
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a  - miejsce odbywania zajęć
tel. 76 723 31 70, 76 723 31 77
gim4leg@op.pl


Gimnazjum Nr 5 (oddziały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31)
ul. Chojnowska 100 - miejsce odbywania zajęć
tel. 76 723 32 93, 76 723 32 95
gim5sekretariat@o2.pl


Gimnazjum Nr 9 (oddziały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 20) przy Zespole Szkół Integracyjnych
ul. Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50, 76 723 34 54
zs1legnica@wp.pl


Gimnazjum Nr 1 
im. Jana Pawła II (oddziały włączone do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II)
ul. Radosna 17 
tel. 76 856 25 50, 76 856 37 70, 76 854 84 81
gim1lca.wp.pl  


Gimnazjum Nr 2 (oddziały włączone do VII Liceum Ogólnokształcącego)
ul. Mazowiecka 3
tel. 76 723 32 40
zsonr3lca.wp.pl


Gimnazjum Nr 10 (oddziały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 5)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr  4 
im. Bohdana Ihora Antonycza
ul.Tarasa Szewczenki 10
tel. 76 723 31 06
zso4legnica.op.pl


Gimnazjum Nr 3 (oddziały włączone do Technikum Nr 4)
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Wojska Polskiego
ul. Grabskiego 14
tel.724 53 02
bud85@wp.pl

 


Gimnazjum  Nr 12 dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz Gimnazjum Nr 14 
dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (oddziały włączone do Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12)
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Zespole Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 
ul. Rycerska 13
tel. 76 723 31 14
admin@zpslegnica.edu.pl


Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
pl. Klasztorny 7
tel. 76 852 34 55
gimtwp@o2.pl


Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica
ul. Sejmowa 5A
tel. 76 723 23 94
szkola@miedzlegnica.eu


Katolickie Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1
tel. 76 724 42 14
gimnazjum-legnica@franciszkanie.pl
www.klo.franciszkanie.pl


Prywatne Gimnazjum w Legnicy
ul. Radosna 17
tel. 76 855 28 39
prywatnaszkola@op.pl


Niepubliczne Gimnazjum „Dar Losu”
ul. Gliwicka 6
darlosu1@wp.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje