Przystanek Kultura - Październik 2017. Legnicki Informator Kulturalny
Konsultacje społeczne

                

    Legnica, dn. 10 sierpnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”

 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 10 sierpnia 2017 r. do dnia  20 września 2017 r. na terenie Gminy Legnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.), których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 7, I p.) oraz przyjmowane uwag w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (pl. Słowiański 7, I p.) lub drogą elektroniczną na adres oks@legnica.eu.

Formularz konsultacji

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
dostępny jest: TUTAJ

 

2) konferencji legnickich organizacji pozarządowych, poświęconej „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” - wrzesień/październik 2017.

 

3) posiedzenia konsultacyjnego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.), uchwała nr LVIII/477/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje