Legnicki Mikołaj pozdrawia
Szkolenia, ogłoszenia

Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – grudzień 2017


Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. “Legnickie spotkania ze św. Mikołajem”


Oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Legnickiego Klubu Sportowego “Trójka” na realizację zadania pn. “Legnickie spotkania ze św. Mikołajem” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – listopad 2017


Oferta Klubu Sportowego “Dziewiątka” na realizację zadania pn. Udział w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt, Młodziczek i Juniorek Młodszych wraz z uczestnictwem w turniejach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z 18 partnerami, organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i sieciami z województwa, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku - III Dolnośląski Kongres Obywatelski, który odbędzie się 26 października 2017 r. w Krzyżowej. Zaproszenie adresowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli. Podczas Kongresu odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)” , którą moderować będzie dr Krzysztof Wojciechowski - założyciel i członek zarządu Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Zgłoszenia do udziału w Kongresie można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 października 2017 r. na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/N3mMxY7HzezcoD7h2.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym pt. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w Legnicy, w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG, plac Wolności 4 (wejście od podwórza) 25 października 2017 r. (środa).


Oferta Klubu Sportowego WANKAN na realizację zadania pn. Zimowe Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu 2017 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej Drużyn Młodzieżowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Urząd Miasta Legnicy wraz z Dolnośląskim Punktem Konsultacyjno-Doradczym w Legnicy prowadzonym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego zaprasza przedstawicieli legnickich organizacji pozarządowych do udziału w corocznej konferencji poświęconej „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, która odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 w Legnicy o godz. 14.00.


Oferta LK Taekwon-do na realizację zadania pn. Popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych i we współzawodnictwie sportowym wśród dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Miedź Legnica na realizację zadania pn. Piłka nożna dla każdego 4-5 latka – zajęcia z elementami piłki nożnej dla grup początkujących Bambini i Krasnale w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta MKS Miedź Legnica S.A. na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci – Akademia Piłkarska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta KS Konfeks Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – październik 2017.


Prezydent Legnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych – termin do 31 października 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy


14 października 2017 r. w godz. od 12:00 do 18:00 w Galerii Piastów w Legnicy odbędzie się VIII edycja Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW poprzedzona FLOP PARADĄ. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z Legnicy i regionu do wzięcia udziału w Festiwalu. Organizuje go Towarzystwo Miłośników Legnicy “Pro Legnica” wraz z zespołem złożonym z legnickich organizacji pozarządowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z przedstawicielami Towarzystwa, tel. 76 852 59 48 lub e - mail: tmlprolegnica@wp.pl, w terminie do 30 września 2017 r.

Regulamin

Deklaracja udziału


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – wrzesień 2017.


Komunikat o przyznaniu dofinansowania w trybie art. 19a dla Fundacji MOGĘ-CHCĘ-POTRAFIĘ na realizację zadania pn. “Kreatywka-Legnicka Pracownia Dziecięcego i Młodzieżowego Wolontariatu”


Oferta Fundacji MOGĘ-CHCĘ-POTRAFIĘ złożonej w trybie art. 19a pn. “Kreatywka- Legnicka Pracownia Dziecięcego i Młodzieżowego Wolontariatu”


Prowadzone są konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” - dokumentu służącego określeniu zasad tej współpracy z uwzględnieniem obszarów priorytetowych, które miasto zamierza na różne sposoby wspierać w roku przyszłym. Projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej miasta www.legnica.eu/Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne oraz w BIP w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje programu współpracy a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uwagi do Programu można zgłaszać do 20 września 2017 r. w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 7, I p.) lub drogą elektroniczną na adres oks@legnica.eu . Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Dają one wszystkim podmiotom planowanych w przyszłym roku działań okazję do zapoznania się z nimi oraz wyrażenia własnych uwag i sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki:


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje