Przystanek Kultura - Październik 2017. Legnicki Informator Kulturalny
Szkolenia, ogłoszenia

Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym pt. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w Legnicy, w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG, plac Wolności 4 (wejście od podwórza) 25 października 2017 r. (środa).


Oferta Klubu Sportowego WANKAN na realizację zadania pn. Zimowe Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu 2017 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej Drużyn Młodzieżowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Urząd Miasta Legnicy wraz z Dolnośląskim Punktem Konsultacyjno-Doradczym w Legnicy prowadzonym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego zaprasza przedstawicieli legnickich organizacji pozarządowych do udziału w corocznej konferencji poświęconej „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, która odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 w Legnicy o godz. 14.00.


Oferta LK Taekwon-do na realizację zadania pn. Popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych i we współzawodnictwie sportowym wśród dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Miedź Legnica na realizację zadania pn. Piłka nożna dla każdego 4-5 latka – zajęcia z elementami piłki nożnej dla grup początkujących Bambini i Krasnale w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta MKS Miedź Legnica S.A. na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci – Akademia Piłkarska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta KS Konfeks Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – październik 2017.


Prezydent Legnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych – termin do 31 października 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy


14 października 2017 r. w godz. od 12:00 do 18:00 w Galerii Piastów w Legnicy odbędzie się VIII edycja Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW poprzedzona FLOP PARADĄ. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z Legnicy i regionu do wzięcia udziału w Festiwalu. Organizuje go Towarzystwo Miłośników Legnicy “Pro Legnica” wraz z zespołem złożonym z legnickich organizacji pozarządowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z przedstawicielami Towarzystwa, tel. 76 852 59 48 lub e - mail: tmlprolegnica@wp.pl, w terminie do 30 września 2017 r.

Regulamin

Deklaracja udziału


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – wrzesień 2017.


Komunikat o przyznaniu dofinansowania w trybie art. 19a dla Fundacji MOGĘ-CHCĘ-POTRAFIĘ na realizację zadania pn. “Kreatywka-Legnicka Pracownia Dziecięcego i Młodzieżowego Wolontariatu”


Oferta Fundacji MOGĘ-CHCĘ-POTRAFIĘ złożonej w trybie art. 19a pn. “Kreatywka- Legnicka Pracownia Dziecięcego i Młodzieżowego Wolontariatu”


Prowadzone są konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” - dokumentu służącego określeniu zasad tej współpracy z uwzględnieniem obszarów priorytetowych, które miasto zamierza na różne sposoby wspierać w roku przyszłym. Projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej miasta www.legnica.eu/Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne oraz w BIP w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje programu współpracy a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uwagi do Programu można zgłaszać do 20 września 2017 r. w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 7, I p.) lub drogą elektroniczną na adres oks@legnica.eu . Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Dają one wszystkim podmiotom planowanych w przyszłym roku działań okazję do zapoznania się z nimi oraz wyrażenia własnych uwag i sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.


Jak zostać OPP?


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – sierpień 2017.


Inkubator "Małe Wielkie Zmiany" oferuje granty i wsparcie specjalistyczne przy tworzeniu nowych rozwiązań aktywizujących zawodowo osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trwa rekrutacja do projektu – do 31 sierpnia 2017 r.


Oferta MSPR “Siódemka” Legnica na realizację zadania pn. Udział grup młodzieżowych w obozie sportowym w miejscowości Dźwirzyno w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe organizacji pozarządowych subregionu legnickiego połączone z debatą pt. Unikanie zagrożeń w realizacji zadań publicznych i prowadzeniu organizacji pozarządowych „Czas na zmiany”, które odbędzie się 12 lipca 2017 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy.


Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konferencji naukowej “Modernizm po legnicku – oblicza lokalnego dziedzictwa”.


Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania “Dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na polskiej ludności na Kresach przez bojówki OUN-UPA”


Oferta Stowarzyszenia Pamięć i Dialog na realizację Konferencji naukowej “Modernizm po legnicku – oblicza lokalnego dziedzictwa” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego “Krajobrazy” na realizację “Dnia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na polskiej ludności na Kresach przez bojówki OUN-UPA” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Komunikat o dofinansowaniu trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania FILMOWE ŚNIADANIA Legnickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – czerwiec 2017


Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach!


Księgowość w NGO. Działalność odpłatna pożytku publicznego. Działalność gospodarcza w NGO – prezentacja


Oferta Legnickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na realizację zadania: FILMOWE ŚNIADANIA w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dziewiątka” Legnica na zadanie: Udział w rozgrywkach szczebla centralnego w Piłce Ręcznej grup młodzieżowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – maj 2017


Organizacje pozarządowe z Legnicy i obszaru dawnego województwa legnickiego mogą w bieżącym roku korzystać z pomocy Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Witelona 10 (p. 307).


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – kwiecień 2017


Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku – artykuł


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – marzec 2017


“Jak wypełnić nowy wzór oferty w ramach otwartych konkursów” – artykuł Karoliny Furmańskiej


Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".

Formularz zgłaszania propozycji


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. Oferty należy składać do 24 lutego.

Więcej informacji


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – luty 2017


Chcesz założyć organizację pozarządową. Co wybrać – stowarzyszenie czy fundację? - artykuł


Komunikat o dofinansowaniu trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. MISTERIUM SCENICZNE Giovanni Battista Pergolesi “Stabat Mater”


Komunikat o dofinansowaniu trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Młodzież, Kultura i Patriotyzm.


Oferta Fundacji SOPRANO w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. MISTERIUM SCENICZNE G.B. Pergolesi “Stabat Mater


Oferta Fundacji TEATR AVATAR w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. “Młodzież, Kultura i Patriotyzm”


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2017 r.


Zakończył się projekt „Teraz my - partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów” realizowany przez Fundację Futurama z Legnicy.


Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”. W całej Polsce do organizacji i społeczników trafi 150 grantów o łącznej wartości 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” udostępnia na swojej stronie internetowej bazy podmiotów ekonomii społecznej (PES) funkcjonujących w woj. dolnośląskim.


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki:


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje