Przystanek Kultura - Październik 2017. Legnicki Informator Kulturalny
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
,,Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy”

Logo

"Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy"
RPO WD , DZIAŁANIE 3.1
Rondo 1241 Ulica

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Legnica dzięki budowie obwodnicy południowej – wschodniej miasta.
Cele szczegółowe:
- docelowe skomunikowanie dróg krajowych: nr 94 i nr 3 z autostradą A4, stanowiącymi odcinki sieci TEN – T,
- zwiększenie przepustowości i nośności drogi, co wpłynie na bezpieczeństwo, poprawę warunków i płynności ruchu drogowego na ul. Gniewomierskiej,
- usprawnienie przejazdu przez miasto i przywrócenie drożności układu komunikacyjnego,
- poprawa jakości połączeń pomiędzy Legnicko – Głogowskim Okręgiem Miedziowym
a Wrocławskim Obszarem Metropolitarnym,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej Legnicy i wzrost konkurencyjności regionu,
- minimalizacja uciążliwości ekologicznych i społecznych,
- stymulowanie rozwoju przestrzennego miasta.

Umowa o dofinansowanie z dnia 14.08.2009r.

Wartość projektu 17 121 207,68zł
Kwota dofinansowania 8 195 186,73zł

Źródłem finansowania projektu są również:

 

Inwestycja zakończona.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje