Legnicki Mikołaj pozdrawia
INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)


PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH


Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „METIS" Sp. z o.o.

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail: metis8@op.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej


Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  ul. Powstańców Śląskich 10, tel. 76 723-86-10,
  e-mail: notu@gazeta.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

OPIEKA STACJONARNA


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej


Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
„METIS" Sp. z o.o.

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  Oddział Dzienny Psychiatryczno Rehabilitacyjny
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail: metis8@op.pl

LECZENIE ŚRODOWISKOWE


Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
„METIS" Sp. z o.o.

 • Leczenie Środowiskowe (domowe)
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail: metis8@op.pl

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Psychologiczna
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

PODMIOTY, KTÓRYCH DZIAŁANIA
ZAPOBIEGAJĄ PROBLEMOM PSYCHICZNYM ORAZ WSPIERAJĄ
OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Środowiskowy Dom Samopomocy


Urząd Miasta Legnica

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
  Pl. Słowiański 8, tel. 76 72-12-254, 255, 256,
  e-mail: zs@legnica.eu

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA


Caritas Diecezji Legnickiej


Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski


Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka"


Legnickie Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz Serce"


Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „RAZEM"


Stowarzyszenie S.T.O.P. dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin


Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam"

 • ul. Powstańców Sląskich 10, tel. 609-488-584,
  e-mail: njs@njs.org.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „PERSONA"


Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Zielony Dom"


AKTYWIZACJA ZAWODOWA


Powiatowy Urząd Pracy


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

prowadzonej przez:


Caritas Diecezji Legnickiej


Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski


Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka"


TELEFONY ZAUFANIA


Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

 • tel. 22 654-40-41
  czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 20.00

Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania dla osób w kryzysie

 • tel. 116 123
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 22.00
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje