Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy