Wyszukiwarka dokumentów

Rozstrzygnięcie postępowania na wyłonienie wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Lubię szkołę, bo ma boisko – budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4 ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A w Legnicy”.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy