Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Legnicy na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy