Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy