Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy