Wyszukiwarka dokumentów

Dotyczy Ogłoszenia OG/59/2010: Unieważnienie postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy