Wyszukiwarka dokumentów

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych promujących projekt pn.: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, w związku z unieważnieniem rozstrzygnięcia z dnia 12.07.2010r.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy