Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy