Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy