Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów - Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27"

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy