Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. "Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków"

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy