Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy