Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica umowy z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.:”Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej”.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy