Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy