Wyszukiwarka dokumentów

Urząd Miasta Legnica zaprasza do składania ofert wstępnych na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego: wykonanie projektu technicznego oraz budowę sieci radiowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy – I Etap Budowa Sieci Radiowej”

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy