Wyszukiwarka dokumentów

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczętym etapie pierwszym konsultacji społecznych projektu związanego z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy