Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLVII/396/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy zadań w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie dróg publicznych.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy