Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR L/427/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy