Wyszukiwarka dokumentów

Gmina Legnica poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności dla projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej” realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy