Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Ochrona Legnicy przed skutkami zmian klimatu

Ochrona Legnicy przed skutkami zmian klimatu
30.04.2018
Ochrona Legnicy przed skutkami zmian klimatu

Legnica od roku jest w gronie 44 ośrodków biorących udział w projekcie pt. Opracowanie planów do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, realizowanym przez Ministerstwo  Środowiska. W piątek (27 kwietnia) z udziałem m.in. zastępcy prezydenta Jadwigi Zienkiewicz, odbyły się jedne z ostatnich już warsztatów zespołu roboczego.

Jednak przed ekspertami i urzędnikami jeszcze wiele pracy. Będzie także czas na społeczne konsultacje z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz stowarzyszeniami w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko konkretnych ustaleń dokumentu MPA.

Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne - to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasta do zmieniających się warunków klimatycznych. Wybór działań adaptacyjnych to najważniejsza część prac nad miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu.

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Tworząc listy działań adaptacyjnych uwzględniono także już realizowane działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku.

Miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.

MPA umożliwi korzystanie z zewnętrznych dofinansowań na realizację konkretnych projektów. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu.

Chodzi głównie o wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.), stanowiących zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne.

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą polskiego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 30.04.2018 | Wyświetleń: 473
Powrót na listę aktualności

Zobacz także