Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

22.03.2013

Wybór wykonawcy dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1.Rozdział 1- Formularz oferty

2. Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3.Rozdział 3- Projekt umowy

4.Rozdział 4- Dokumentacja

Pismo przewodnie

Pismo zapytania-odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Decyzja

Zapytania-odpowiedzi z dnia 12.04.2013r.

Zapytania-odpowiedzi z dnia 18.04.2013r.

Zapytania-odpowiedzi z dnia 23.04.2013r.

Zapytanie-odpowiedź z dnia 24.04.2013r.

Opublikował: | Dodano: 22.03.2013 | Wyświetleń: 502
Powrót na listę aktualności

Zobacz także