Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

17.04.2013

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM
( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1.Rozdział 1- Formularz oferty

2.Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3. Rozdział 3- Projekt umowy


Opublikował: | Dodano: 17.04.2013 | Wyświetleń: 393
Powrót na listę aktualności

Zobacz także