Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

22.05.2013

Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1.Rozdział 1- Formularz oferty

2. Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3. Rozdział 3- Projekt umowy

4. Rozdział 4- Dokumentacja

Zapytania-odpowiedzi zmiana terminu  składania ofert na 03.06.2013r

Opublikował: | Dodano: 22.05.2013 | Wyświetleń: 293
Powrót na listę aktualności

Zobacz także