Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

21.06.2013

Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013”

Ogłoszenie o zamówieniu

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1. Rozdział 1- Formularz oferty

2. Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3. Rozdział 3- Projekt umowy

4.  Rozdział 4 - Dokumentacja

 


Opublikował: | Dodano: 21.06.2013 | Wyświetleń: 516
Powrót na listę aktualności

Zobacz także