Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

01.07.2013

 Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1. Rozdział 1- Formularz oferty

2. Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3. Rozdział 3- Projekt umowy

4.Rozdział 4- Dokumentacja

5.Zapytania-odpowiedzi i modyfikacja siwz

Opublikował: | Dodano: 01.07.2013 | Wyświetleń: 609
Powrót na listę aktualności

Zobacz także