Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

01.10.2013

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: ”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona tytułowa

1. Rozdział 1- Formularz oferty

2. Rozdział 2 - Instrukcja dla Wykonawców

3. Rozdział 3- Projekt umowy

ZAPYTANIA-ODPOWIEDZI

Opublikował: | Dodano: 01.10.2013 | Wyświetleń: 393
Powrót na listę aktualności

Zobacz także