Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sesja Rady Miejskiej. Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Sesja Rady Miejskiej. Prezydent z wotum zaufania i absolutorium
24.06.2019
Sesja Rady Miejskiej. Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Podczas dzisiejszej (24 czerwca) sesji Rada Miejska bez głosów sprzeciwu udzieliła wotum zaufania prezydentowi Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu (15 głosów za, 8 wstrzymujących się). Zatwierdziła też sprawozdanie finansowe miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 (14 za, 8 wstrzymujących się) i udzieliła prezydentowi absolutorium (14 za, 9 wstrzymujących się).

Sprawozdania finansowe otrzymały pozytywną opinię komisji rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Absolutorium jest udzielane w sytuacji, gdy realizacja budżetu przez prezydenta jest zgodna z prawem, dyscypliną finansów publicznych i poprawna merytorycznie. Warunki te stwierdza m.in. Komisja Rewizyjna.

Prezydent podziękował swym współpracownikom za profesjonalizm i rzetelną pracę, służącą rozwojowi miasta. Podkreślił, że budżet został zrealizowany optymalnie, zgodnie z potrzebami legniczan. Podziękował też Radzie Miejskiej za jej odpowiedzialność.

- To był rok dobrego dialogu z mieszkańcami, którzy są bardzo aktywni np. w Legnickim Budżecie Obywatelskim, rok współpracy z biznesem, któremu staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do działania, szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi – mówił Tadeusz Krzakowski. – Wszystkie szanse na rozwój społeczny czy gospodarczy wykorzystaliśmy w stu procentach. Bardzo się cieszę z przekonania, które dziś było eksponowane, że miasto i jego sukces to sprawa nas wszystkich.

Na koniec roku 2018 roku budżet Legnicy po stronie dochodów zamknął się kwotą 547.462.727 zł (plan zrealizowany w 101 proc.). Większość stanowiły dochody własne gminy (prawie 53,50 proc.). Wydatki budżetowe w minionym roku to kwota 567.043.591 zł (ponad 98 proc. wykonania planu). Największe nakłady miasto poniosło na oświatę i wychowanie (ponad 208 mln). Miejsce drugie zajmuje w tym zestawieniu pomoc społeczna. Prawie 67 mln zł przeznaczono na cele inwestycyjne i remontowe, zwłaszcza w dziedzinie transportu i infrastruktury.

Wcześniej na 2018 ok zaplanowany był deficyt budżetowy w wysokości ponad 34 mln zł. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że polityka racjonalnego i oszczędnego gospodarowania budżetem przyniosła ostateczny wynik deficytu w wysokości jedynie ok. 19 mln zł. Bardzo dobry był również wskaźnik nadwyżki operacyjnej, która przekroczyła 20 mln zł.

 

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 24.06.2019 | Wyświetleń: 380
Powrót na listę aktualności

Zobacz także