Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkoły ponadgimnazjalne

SIEĆ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEGNICY OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.

 


 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 


Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 5d
tel. 76 721 46 91
e-mail:

 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Legnicy

59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 18
tel. 76 856 74 19
e-mail:

 

„Profesja” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy

59-220 Legnica
ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

pl. Klasztorny 7
tel. 76 862 27 58, 76 851 22 19
e-mail:
WWW: 1lo.legnica.eu

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
tel. 76 862 52 88, 76 862 52 32
e-mail:
WWW: 2lo.legnica.eu

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy

 ul. Senatorska 32
tel. 76 862 39 19, 76 862 39 32
e-mail:
WWW: vlo.legnica.eu

 

VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
(z oddziałami gimnazjalnymi) 

ul. Radosna 17
tel. 76 723 32 40
e-mail:
WWW: 7lo.legnica.eu

 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicy
w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich

ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50, 76 723 34 54
e-mail:
WWW: zsi.legnica.eu

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IIo w Legnicy
w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy
ul. Chojnowska 2 

59-220 Legnica,
tel. / fax (076) 86-226-36, (076) 856-54-66
e-mail:
WWW: www.zsmuz.pl

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

ul. Sejmowa 5 C
59-220  Legnica
tel. 76 723 29 12 fax 76 723 29 04
e- mail:
WWW: www.alo.legnica.pl

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1
tel. 76 724 42 14 236  fax 76 724 42 00
e - mail:
WWW: www.klo-legnica.franciszkanie.pl

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź” Legnica w Legnicy

ul. Sejmowa 5 A
59 - 220 Legnica
tel. 76 72-32-394
e-mail:
WWW: http://szkola.miedzlegnica.eu

 


 

TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA, SZKOŁY POLICEALNE

 


Technikum TEB Edukacja w Legnicy

59-220 Legnica
ul. Św. Piotra 4
tel. 76 862 37 50
e-mail:

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

 ul. Władysława Grabskiego 14/22

a)      Technikum  Nr 4 w Legnicy
b)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Legnicy ( z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)
c)      Szkoła Policealna Nr 2 w Legnicy

tel. 76 724 53 00/02, 76 724 53 30
e-mail:
WWW: www.budowlanka.legnica.pl

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

pl. Słowiański 5

a)      Technikum  Nr 2 w Legnicy
b)      Szkoła Policealna Nr 3 w Legnicy

tel. 76 723 34 00/12, 76 723 34
e-mail:
WWW: zse.legnica.eu

 

Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy

ul. Fryderyka Skarbka 4

a) Technikum Nr 5 w Legnicy
b)Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)
c) Szkoła Policealna Nr 1 w Legnicy

tel./ fax  76 852 37 05,  76 856 51 25,  76 852 37 71
e-mail:
WWW:zsem.legnica.eu

 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy

 ul. Słubicka 7

a) Technikum Samochodowe w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)
c) Szkoła Policealna Nr 4 w Legnicy

tel. 76 862 25 20   fax  76 852 25 55
e-mail:  

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

ul. Złotoryjska 144

a) Technikum Nr 3 w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

tel. 76  723 59 00 fax. 76  723 59 05
e-mail:
WWW: www.henrykowka.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

 ul. Lotnicza 26

a)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)
b)      Technikum  Nr 1 w Legnicy
c)      Szkoła Policealna Nr 5 w Legnicy
d)      Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Legnicy (z oddziałami gimnazjalnymi)
e)      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy
f)       Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy
g)      Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Legnicy

tel. 76 852 42 46
e-mail:  
WWW: www.ckziu.legnica.eu

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy
w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy

 ul. Rycerska 13

a)    Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 w Legnicy (z oddziałami specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej)
b)   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Legnicy

tel. 76 723 31 14, 76 723 31 25
e-mail: