Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkoły ponadpodstawowe

 


 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 


ATUT Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Biskupia 3
tel. 76 721 46 91
e-mail: legnica@apedukacja.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
pl. Klasztorny 7
tel. 76 862 27 58, 76 851 22 19
e-mail: szkola@1liceum.pl
WWW: 1lo.legnica.eu


II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy
ul. Zielona 17
tel. 76 862 52 88, 76 862 52 32
e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
WWW: 2lo.legnica.eu


IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza
ul. Tarasa Szewczenki 10
tel. 76 723 31 06
Internat 76 723 31 07
e-mail: zso4legnica@op.pl
WWW: www.zso4legnica.pl


V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy
ul. Senatorska 32
tel. 76 862 39 19, 76 862 39 32
e-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu
WWW: vlo.legnica.eu


VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
ul. Radosna 17
tel. 76 723 32 40
e-mail: sekretariat@7lo.legnica.eu
WWW: 7lo.legnica.eu


Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicy
w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50, 76 723 34 54
e-mail: szkola@zsi.legnica.eu
WWW: zsi.legnica.eu


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IIo w Legnicy
w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica,
tel. / fax (076) 86-226-36, (076) 856-54-66
e-mail: zsmuzlca@wp.pl
WWW: www.zsmuz.pl


Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
ul. Sejmowa 5 C
59-220  Legnica
tel. 76 723 29 12 fax 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl


Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy
ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1
tel. 76 724 42 14 236  fax 76 724 42 00
e-mail: klo-legnica@franciszkanie.pl
WWW: www.klo-legnica.franciszkanie.pl


Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica
ul. Radosna 17
59 - 220 Legnica
tel. 76 72-32-394
e-mail: szkola@miedzlegnica.eu
WWW: szkola.miedzlegnica.eu


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Legnicy
ul. Najświętszej Marii Panny 5a
tel. 76 856 74 19
e-mail: legnica@zak.edu.pl


EDUCROSS Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych w Legnicy
ul. Biskupia 3
tel. 76 307 09 44
e-mail: legnica@dydaktyka.atutszkola.pl


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal" w Legnicy
ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 22 378 46 30
e-mail: federacja@fnpo.pl


Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego
Liceum Ogólnokształcące
ul. Gliwicka 6
tel. 693849466
e-mail: sekretariat@wsszc.pl
WWW: www.wsszc.pl


 

TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA, SZKOŁY POLICEALNE

 


 

Technikum Akademickie
59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5C
tel. 76 723 29 12
e-mail: ta@pwsz.legnica.edu.pl
WWW: technikumakademickie.legnica.edu.pl


Technikum TEB Edukacja w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Św. Piotra 4
tel. 76 862 37 50
e-mail: legnica@teb.pl


Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 14/22
a) Technikum  Nr 4 w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Legnicy
c) Szkoła Policealna Nr 2 w Legnicy

tel. 76 724 53 00/02, 76 724 53 30
e-mail: szkola@zsb.legnica.eu
WWW: https://zsb.legnica.eu


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy
pl. Słowiański 5
a) Technikum  Nr 2 w Legnicy
b) Szkoła Policealna Nr 3 w Legnicy
tel. 76 723 34 00/05
e-mail: info@zse.legnica.eu
WWW: zse.legnica.eu


Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy
ul. Fryderyka Skarbka 4
a) Technikum Nr 5 w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legnicy
c) Szkoła Policealna Nr 1 w Legnicy
tel./ fax  76 852 37 05,  76 856 51 25,  76 852 37 71
e-mail: zsemleg1@wp.pl
WWW: zsem.legnica.eu


Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
ul. Słubicka 7
a) Technikum Samochodowe w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
c) Szkoła Policealna Nr 4 w Legnicy
tel. 76 862 25 20   fax  76 852 25 55
e-mail: szkola@zss.legnica.pl 


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy
ul. Złotoryjska 144
a) Technikum Nr 3 w Legnicy
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Legnicy
tel. 76  723 59 00 fax. 76  723 59 05
e-mail: szkola@zstio.legnica.eu
WWW: zstio.legnica.eu


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
ul. Lotnicza 26
a) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Legnicy
b) Technikum  Nr 1 w Legnicy
c) Szkoła Policealna Nr 5 w Legnicy
d) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Legnicy
e) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy
f) Centrum Kształcenia Zawodowego (połączone dawne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Dokształcania i
    Doskonalenia Zawodowego)
tel. 76 852 42 46
e-mail: sekretariat@ckziu.legnica.eu 
WWW: www.ckziu.legnica.eu


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy
w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy
ul. Mazowiecka 3
a) Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 w Legnicy
b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Legnicy
tel. 76 723 31 14, 76 723 31 25
e-mail: sekretariat@zps.legnica.eu
WWW: zps.legnica.eu


Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego
Technikum (logistyk, informatyk)
ul. Gliwicka 6
tel. 693849466
e-mail: sekretariat@wsszc.pl
WWW: www.wsszc.pl