Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpada komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów

Jednostka [Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

 

120

l

20 01 11

Tekstylia

 

120

l

20 01 13*

Rozpuszczalniki

 

0,5

l

20 01 14*

Kwasy

 

0,5

l

20 01 15*

Alkalia

 

0,5

l

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

 

0,5

l

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

4

szt.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

1

szt.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

0,5

l

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

0,5

l

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

100

g

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

100

g

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

 

100

g

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

1

szt.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne,  telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

5

szt.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

 

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

2

szt.

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

5

szt.

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

4

szt.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

50
(w ilości nie wskazującej na gospodarcze pochodzenie)

kg

17 03 80

Odpadowa papa

papa

50

kg

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

styropian, wełna mineralna

5 tj.
1

kg
m3

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

kg

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

5

l

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

5

szt.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 

10

szt.

b.o. – bez ograniczeń