200 nowych miejsc dla przedszkolaków

200 nowych miejsc dla przedszkolaków
14.02.2018

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (26 lutego) radni zajmować się będą m.in. prezydenckimi projektami uchwał w sprawie założenia od 1 września br. dwóch nowych przedszkoli publicznych: nr 11 przy ul. Krzemienieckiej 1 i nr 12 przy ul. Plutona 13.

Powstanie w nich 200 nowych miejsc dla dzieci, a dzięki tym zmianom liczba miejskich przedszkoli zwiększy się z 15 do 17.

Obiekt przy ul. Krzemienieckiej przed zmianami w strukturze legnickiej oświaty był filią Szkoły Podstawowej nr 9, mieścił też filię biblioteki publicznej. Obecnie, po jego remoncie i adaptacji, co potrwa do końca czerwca i ma zapewnione budżetowe finansowanie w kwocie 3 mln zł , poza przedszkolem znajdzie się tam nowy publiczny żłobek.

Przedszkole miejskie przy ul. Plutona od 1 września zastąpi działające tam prywatne przedszkole Słoneczko, które na wniosek odchodzącej na emeryturę dyrektorki zostaje wykreślone z rejestru placówek niepublicznych. Obiekt dzierżawiony był od Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Teraz powróci do zasobów legnickiej oświaty.

Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2018 r. należy objąć 3.476 dzieci urodzonych w latach 2012-2015. Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, w 2017 r. wynosił 97,96 proc. To wynik na poziomie europejskim.

Wydatki miasta na opiekę przedszkolną w 2017 r. wyniosły prawie 35,1 mln zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi ok. 950 zł miesięcznie, z czego dopłata z budżetu miasta to ok. 800 zł.

Miasto wspiera też rodziców posyłających dzieci do placówek prywatnych, dofinansowując ich pobyt w wysokości ok. 75 proc. kosztów ponoszonych w placówkach publicznych.

W Legnicy od kilku lat rodzice płacą tylko jedną złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu publicznym ponad obowiązkowy wymiar pięciu godzin. Wszystkie dodatkowe zajęcia, jak np. artystyczne, w tym taneczne, umuzykalniające, a także sportowe nie obciążają rodziców, gdyż są finansowane przez miasto. Prezydent podjął decyzję o zorganizowaniu w roku szkolnym 2017/2018 stu godzin takich zajęć tygodniowo. Wszystkie są przystosowane do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 14.02.2018 | Wyświetleń: 544
Powrót na listę aktualności

Zobacz także