Ambitny, ale realistyczny budżet Legnicy na 2009 rok (Z konferencji prasowej Prezydenta Miasta)

Ambitny, ale realistyczny budżet Legnicy na 2009 rok (Z konferencji prasowej ...
23.12.2008            Podczas dzisiejszej (23 grudnia br.) konferencji prasowej Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zapoznał dziennikarzy lokalnych i regionalnych mediów z projektem budżetu miasta na 2009 rok. Jeszcze do niedawna prezydencki projekt tej najistotniejszej dla funkcjonowania miasta uchwały analizowali legniccy radni na posiedzeniach komisji, a 29 grudnia na sesji Rady Miejskiej zostanie on poddany głosowaniu.

- Do dziś nie były zgłaszane żadne nowe wnioski radnych – poinformował Tadeusz Krzakowski – poza tymi, które już wcześniej zostały w projekcie uwzględnione. Jestem jednak przygotowany na różne sytuacje i zawsze otwarty na dialog z opozycyjnymi radnymi. Uważam, że w interesie miasta leży, aby 29 grudnia budżet został przyjęty przez Radę.

Tadeusz Krzakowski podkreślił, że kwotowo znacznie wyższy do tegorocznego – budżet roku 2009 daje solidne podstawy dalszego rozwoju Legnicy, kontynuacji trwających i rozpoczynania nowych inwestycji oraz zapewnienia odpowiednich nakładów na sfery oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i wszystkie pozostałe.

Projekt budżetu na rok 2009 zamyka się po stronie dochodów kwotą 347.877.356 zł. Są to dochody o ok. 40 mln zł wyższe od tych z roku bieżącego. Założone wydatki budżetu miasta na rok 2009 to kwota 396.377.356 zł, stanowiąca wzrost o ok. 50 mln w stosunku do bieżącego roku. Zaplanowany deficyt w wysokości 48,5 mln zł pokryty zostanie z zaciąganych kredytów bankowych.

W strukturze wydatków dominujące pozycje stanowią kwoty przeznaczone na: oświatę – ok. 147 mln zł i pomoc społeczną – ok.75,7 mln zł. Łączna suma przewidziana na wydatki inwestycyjne wynosi ok. 79 mln zł i jest o 20 mln zł wyższa od tegorocznej.

Opublikował: urzad_miasta_l | Dodano: 23.12.2008 | Wyświetleń: 48
Powrót na listę aktualności

Zobacz także