Czas zawodowców

Czas zawodowców
08.03.2018

Legnickie szkoły zawodowe otrzymają ponad 560 tys.  zł dofinansowania w ramach projektu „Czas na zawodowców”, który zwiększy m.in. szanse na znalezienie pracy przez uczniów.  

Umowę na dofinansowanie tego projektu podpisali w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim we  Wrocławiu marszałek Cezary Przybylski, Tadeusz Samborski członek zarządu województwa oraz w imieniu Prezydenta Legnicy jego zastępca Krzysztof Duszkiewicz.    

Uczestniczą w nim legnickie szkoły zawodowe: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych  i Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych. – W sumie objętych nim zostanie 300 uczniów i 56 nauczycieli z naszego miasta – wylicza Krzysztof Duszkiewicz. – Spośród uczestników projektu  otrzymaliśmy największe wsparcie na jego realizację.      

W ramach tego projektu zaplanowano staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, innowacyjne metody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne i społeczne, a także mini projekty badawcze oraz obozy naukowe. Ta różnorodna gama działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.
− Projekt „Czas na zawodowców” skierowany jest nie tylko do uczniów szkół zawodowych, ale i do nauczycieli zawodu. Jest dla nich szansą na podwyższenie kwalifikacji. Zakłada m.in. szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, które podnoszą także umiejętności interpersonalne –mówi Tadeusz Samborski.
Projekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W jego ramach się  ponad 1250 staży u pracodawców.
Całkowita wartość projektu to nieco ponad 5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln zł. Jego realizacja rozpocznie się już w kwietniu br., a zakończy w sierpniu 2019 r.
Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.
Źródło; DUM

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 08.03.2018 | Wyświetleń: 277
Powrót na listę aktualności

Zobacz także