Dobry pracodawca - egzaminator

Dobry pracodawca - egzaminator
18.01.2018

Prezydent Tadeusz Krzakowski zachęca pracodawców do zaangażowania się w procedury egzaminacyjne, sprawdzające wiedzę i praktyczne kwalifikacje zawodowe uczniów.

W liście prezydenta do pracodawców czytamy, że to właśnie oni mają bezpośredni kontakt z uczniem czy młodocianym pracownikiem i dysponują wymaganym do przeprowadzenia egzaminu sprzętem. Wiedzą, na jakie zagadnienia położyć nacisk, co młody człowiek powinien umieć.

W budżecie miasta rocznie ok. 300 tys. zł przeznaczane jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Warunkiem przyznania dotacji jest pozytywny wynik egzaminu oraz posiadanie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych przez pracodawcę, który nadzorował kształcenie młodocianych pracowników.

Współpraca pracodawcy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu może obejmować: utworzenie w firmie ośrodka egzaminacyjnego, pełnienie roli egzaminatora i zgłoszenie propozycji pytań do egzaminu na kwalifikacje w danym zawodzie.

Zainteresowani ofertą pracodawcy powinni kontaktować się z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu: e-mail wz.sekretariat@oke.wroc.pl, tel. 71 7851881.

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 18.01.2018 | Wyświetleń: 199
Powrót na listę aktualności

Zobacz także