Legnicka polityka zaradności

Legnicka polityka zaradności
15.02.2018

Gmina Legnica od wielu już lat skutecznie pozyskuje środki finansowe na inwestycje zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych. W latach 2014-2017 zdobyte dotacje unijne miały wartość ponad 107 mln zł, a z funduszy krajowych - ponad 7 mln. Inwestycje zrealizowane w mieście z udziałem funduszy zewnętrznych warte są ponad 226 mln zł.

W tym czasie opracowanych i złożonych zostało 36 wniosków, spośród których aż 21 uzyskało pozytywną ocenę i otrzymało wsparcie zewnętrzne. Na rozpatrzenie oczekuje jeszcze w instytucjach sterujących 9 naszych aplikacji o całkowitej wartości 27,4 mln zł.

Dotychczas pozyskane pieniądze zwiększyły tempo prac inwestycyjnych i znacząco wsparło budżet miasta. Realizowane były i są głównie inwestycje związane z budową i przebudową dróg, rewitalizacją (np.     Zakaczawia), rozwojem infrastruktury komunikacyjnej i teleinformatycznej, bezpieczeństwem, transportem publicznym, nowoczesną edukacją, renowacją zabytków, zwalczaniem tzw. niskiej emisji. Najwyższe dotąd osiągnięte dofinansowanie stanowi 30-milionowa refundacja kosztów przebudowy ul. Jaworzyńskiej.

Bardzo aktywnie w miejską politykę aktywności i innowacyjności włączają się spółki komunalne. LPGK w 2017 r. zdobyło na inwestycje w sferze zagospodarowania odpadów ponad 13 mln z UE. Miejskie wodociągi (LPWiK) na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście pozyskały blisko 47 mln zł, co pozwoliło zbudować instalacje o wartości ponad 106 mln zł.

Opublikował: Małgorzata Banaszkiewicz | Dodano: 15.02.2018 | Wyświetleń: 970
Powrót na listę aktualności

Zobacz także