Lokalne problemy mieszkańców Piekar

18.12.2008
 
         W ramach cyklu „Bliżej legniczan i ich spraw” 18 listopada br. w Zespole Szkół Integracyjnych odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie konsultacyjne Prezydenta Legnicy z mieszkańcami, tym razem - osiedla Piekary. Przybyło około 50 osób zainteresowanych sprawami miasta i rozwiązywaniem lokalnych problemów. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” Marek Deryng oraz grupa radnych z Przewodniczącym Rady Miejskiej R. Kropiwnickim. Prezydentowi, jak zawsze podczas debat z mieszkańcami, towarzyszyli jego zastępcy, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej.
 
         Omówiona została realizacja postulatów mieszkańców tego rejonu, zgłoszonych podczas ubiegłorocznego spotkania (z 13 listopada 2007 r.). Prezydent przedstawił najistotniejsze miejskie przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury drogowej, komunikacji, oświaty, sportu oraz mieszkalnictwa. Zapoznał mieszkańców z planowanym bardzo ważnym przedsięwzięciem, o wartości ok. 24 mln zł, dotyczącym przebudowy układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Piekary (Jednostka „B”).
 
         Tadeusz Krzakowski scharakteryzował zrealizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w tej części miasta, przedstawiając w formie multimedialnej m.in.: przeprowadzony remont chodnika przy ul. Witkiewicza, budowę wiaty przystankowej przy ul. Iwaszkiewicza, zatoki autobusowej przy ul. Spokojnej, remonty i budowę miejsc parkingowych na osiedlu, wymianę oświetlenia ulicznego na Piekarach B i C. Nawiązał do stworzonego przy ul. Staffa Komisariatu Policji, który ma zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Piekar. Budynek Komisariatu będzie w dalszym ciągu zagospodarowywany i pomieści również Policyjną Izbę Dziecka.
 
         Prezydent poinformował także zebranych o rozpoczętej przebudowie ul. Gniewomierskiej (od Ronda Bitwy Legnickiej do przejazdu kolejowego) jako pierwszym etapie budowy obwodnicy południowo-wschodniej, która połączy wielkie osiedla z Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i autostradą A4. Wiedząc, że przeprowadzenie tego przedsięwzięcia będzie mogło rodzić pewne niepokoje wśród mieszkańców Piekar, Prezydent podkreślił, iż pragnie, aby ta konieczna dla lepszego funkcjonowania całego miasta i jego układu komunikacyjnego inwestycja realizowana była ze zrozumieniem oraz wsparciem ze strony społeczności lokalnej. Zadeklarował swą gotowość do otwartego dialogu na ten temat.
 
         Prezydent Miasta wspólnie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” zaapelowali do mieszkańców o uczestniczenie w akcjach nasadzeń drzew i składanie propozycji zagospodarowania osiedlowych terenów zielonych w Spółdzielni lub w Urzędzie Miasta.
 
Podczas spotkania mieszkańcy przedstawili szereg wniosków i propozycji, dotyczących ich lokalnych problemów, których analizę oraz możliwie szybką realizację Prezydent Krzakowski polecił podległym sobie służbom. Wnioskowali m. in. o:
 •  lepsze oświetlenie chodnika przy ul. Tatrzańskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Sudecką);
 • częstsze przycinanie konarów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i porządkowanie terenów zielonych (np. aleja kasztanowa – Piekary B);
 • budowę nowych parkingów (np. w rejonie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej);
 • poprawę widoczności na skrzyżowaniu przy ul. Sudeckiej w sąsiedztwie „ryneczku”;
 • zmianę lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Spokojnej w kierunku ul. Pątnowskiej (na łuku);
 • częstsze porządkowanie terenów zaśmiecanych (np. odzież, meble) przy kontenerach i boksach;
 • zwiększenie ilości dostępnych w rejonie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (np. na butelki plastikowe) oraz koszy przy przestankach autobusowych;
 • zwiększenie ilości ławek na osiedlu;
 • częstsze patrole Straży Miejskiej i Policji na Piekarach A oraz karanie właścicieli samochodów parkujących na osiedlowych chodnikach, które powinny służyć głównie przechodniom;
 • częstsze koszenie terenu obok szaletu (rejon ul. Szaniawskiego/Wierzyńskiego) oraz w rejonie ul. Sudeckiej;
 • stworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Hubalczyków, poprawę oznakowania drogowego od Al. Piłsudskiego do ul. Sudeckiej i ustawienie odpowiednich znaków przy wjazdach w ulice jednokierunkowe oraz poprawienie estetyki tablicy przy Rondzie Niepodległości;
 • wystąpienie do zarządców parkingów przy hipermarketach o ścisłe egzekwowanie zakazu blokowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez zdrowych kierowców oraz sprawdzanie legitymacji kierowców uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Opublikował: admin_l | Dodano: 18.12.2008 | Wyświetleń: 94
Powrót na listę aktualności

Zobacz także