„Pogódźmy się na Święta”

„Pogódźmy się na Święta”
17.12.2008
 
„Pogódźmy się na Święta”
Akcja z udziałem legnickich mediatorów

 Środowisko legnickich mediatorów sądowych oraz działające w naszym mieście od lutego 2008 r. Stowarzyszenie Centrum Mediacji TRIALOG (www.trialog.pl) włączyły się w Ogólnopolską Kampanię „Pogódźmy się na Święta” (www.pogodzmysie).

Kampanię poparł także Prezydent Tadeusz Krzakowski, wyrażając przekonanie, iż szczególny okres bożonarodzeniowy i noworoczny doskonale sprzyjać będzie rozpoczęciu w naszym mieście procesu edukacji społecznej, dotyczącej tworzenia nowej kultury rozwiązywania międzyludzkich sporów i konfliktów.
 
Propagowaniu idei mediacji wśród mieszkańców Legnicy posłużą dyżury profesjonalnego mediatora – specjalisty z Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji we Wrocławiu, pełnione w każdy wtorek i czwartek (od 15 grudnia do 17 stycznia) w godzinach od 10.00 do 11.00 w pokoju 220 Urzędu Miasta Legnicy. Z fachowej porady skorzystać mogą mieszkańcy miasta i okolic.

 Prezes Stowarzyszenia TRIALOG dr Maria Zajączkowska jest pełna optymizmu, mówiąc: - Jesteś z kimś w sporze, nie trać czasu, przyjdź do nas.

 Dzięki mediacji skutecznie (i zgodnie z prawem) rozwiązać można:
- konflikty rodzinne, sąsiedzkie, szkolne,
- sprawy związane z rozwodem,
- sprawy z udziałem nieletnich,
- sprawy spadkowe,
- wynikające z prawa własności, z umowy najmu,
- wynikające z prawa pracy, z umów zawartych między osobami fizycznymi czy prawnymi,
- dotyczące odszkodowań, wypadków drogowych,
- skargi konsumenckie, a także
- sprawy karne i gospodarcze.
Opublikował: admin_l | Dodano: 17.12.2008 | Wyświetleń: 53
Powrót na listę aktualności

Zobacz także