Porozumienie dla energii

Porozumienie dla energii
23.02.2018
Porozumienie dla energii

Kolejny już raz prezydent Tadeusz Krzakowski zorganizował w ratuszu spotkanie (22 lutego) w sprawie powołania w Legnicy klastra energetycznego. To inicjatywa gospodarcza o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym, a służyć ma wytwarzaniu i równoważeniu zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE).           

Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele firmy specjalistycznej, którzy gotowi są pełnić funkcję koordynatora przyszłego porozumienia, oraz spółek komunalnych i wydziałów Urzędu Miasta.

Ideą klastra jest służenie interesowi publicznemu przez: efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, poprawę efektywności energetycznej, realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych, kreowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności.        

Powołanie klastra ułatwi dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ze środków unijnych. Z dofinansowania przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii korzystać będzie mógł każdy z partnerów klastrowego porozumienia

Klaster energii odnawialnej ma na celu alternatywną realizację potrzeb energetycznych, wspieranie społeczności lokalnej, samorządu oraz przedsiębiorców w dążeniach do rozwoju na terenie miasta ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. Działalność ma polegać także na rozwijaniu produktów i usług oraz tworzeniu konkurencyjnego, a więc tańszego ryku energii. Dzięki wspólnym działaniom zakłada się poprawę jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji oraz zrównoważenie zapotrzebowania na energię.

 

Spotkania w tej sprawie będą w Legnicy kontynuowane z udziałem m.in. lokalnych przedsiębiorców, spółdzielni, wyższych uczelni i innych zainteresowanych podmiotów. Do wspólnych działań prezydent pragnie zaprosić także sąsiednie gminy: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Krotoszyce. Przed partnerami tego dobrowolnego porozumienia dla zdrowej i taniej energii jest formalno-organizacyjna budowa klastra energii, dobór kluczowych partnerów i opracowanie strategii jego rozwoju.

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 23.02.2018 | Wyświetleń: 204
Powrót na listę aktualności

Zobacz także